درباره ما | خرید | نیازمندیهای خرید | فروش | نیازمندیهای فروش | سخن روز | اخبار | کتابخانه | پیوندها | ارسال پیام

HomeContact

 

English

سخن روز

اگر به دیگران آنچه را که میخواهند بدهی ، آنان نیز آنچه را که تو می خواهی به تو خواهند داد

 

 

Free Newsletters

رایگان ثبت نام کنید .

آیا شما برای افزایش سرمایه و فروش و  ارتقا سطح تجاری خود آمادگی دارید ؟

این سایت پل ارتباطی شما با سایر خریداران و فروشندگان در ایران و سایر نقاط جهان است .

سرعت در کار، سهولت در عمل ، کیفیت اطلاعات شما را در پیشبرد اهدافتان یاری میدهد .

" همراه ما باشید "

 

 

 

 

 

 

استانداردهاي مورد قبول وزارت صنايع و معادن(يا مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) تا اطلاع ثانوي بشرح زير مي‌باشد:‌

1- استانداردهاي ملي ايران

2- استانداردهاي اتحاديه اروپائي(EN) با هر پيشوند ( مانند ، DINEN , BSEN )

        انگليس(BSI)،آلمان(DIN)،فرانسه(ANFOR)

        ايتاليا(UNI)،هلند(NNI)،اسپانيا(AENOR)

        پرتقال(IPQ)،بلژيك(IBN)،اتريش(ON)

        دانمارك(DS)،لوكزامبورگ(SEE)،نروژ(NSF)

        سوئد(SIS)،ايرلند(NSAI)،يونان(ELOT)

3- استانداردهاي ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا.

4- استانداردهاي ملي كشورهاي آمريكاي شمالي(شامل API,UL,AGI,ASTM ,ASME ,ANSI)

5- استانداردهاي ملي كشور ژاپن ( JIS)

6- استانداردهاي بين‌المللي كالا ( ISO . CODEX , ITU , IEC).

7- «الزامات فني» اساسي اعلام شده از سوي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ( مطابق پيوست  الف  روش اجرائي ارزيابي انطباق كالاهاي وارداتي با شناسه شماره 35/131/د مورخ 8/11/79 ). 

8- استاندارد OIML جهت كالاهاي سنجش و اوزان و مقياسها

استانداردهاي مورد قبول براي واردات فولادهاي آلياژي

فهرست شركتهاي خودروسازي مادر

الف- در خصوص رنگهاي مورد استفاده در صنايع غذايي استاندارد ملي ايران به شماره 740 لازم الاجرا است.

 ب – در خصوص گندم،برنج،ذرت براي خوراك انسان حد مجاز مايكوتوكسين ها به شرح جدول شماره يك پيوست مي باشد.

 ج – در خصوص خوراك دام،حد مجاز مايكوتوكسين ها به شرح جدول شماره 2 پيوست مي باشد.

  د – براي ورود انواع پارچه،فهرست استانداردهاي ملي ايران به شرح جدول شماره 3 پيوست مي باشد.

  ه – در خصوص انواع مواد رنگ زا و رنگدانه هاي نساجي ( رنگدانه ها يا پيگمنت ها بصورت خمير يا مستربچ)،انواع نخ،انواع الياف وپارچه (غير از اقلام مندرج در جدول شماره 3) الزامات اساسي به شرح جدول شماره4 پيوست مي باشد.

  و- در خصوص رنگ هاي سراميكي و معدني مورد استفاده در ظروف چيني ميزان سرب موجود در كالا نبايستي بيشتر ازP.P.M4 و ميزان كادميوم نبايد بيش از P.P.M0.5باشد.

  از آنجا كه آزمون و اظهار نظر در مورد كيفيت كالاهاي مستعمل از طريق نمونه گيري عملي نيست وبايد همه اقلام هرمحموله مورد آزمون و بازرسي قرار گيرد،لذا صدور گواهي انطباق براي كالاهاي وارداتي مستعمل مشمول اجراي اجباري استاندارد براي كاربردهاي اوليه آن كالاها مقدور نبوده وورود آنها براي كاربرد اوليه مجاز نيست.

  همچنين اجراي استاندارد سنگهاي برشي و سايشي بدليل آنكه صرفأ اصلاح عنواني(سگمنت هاي سنگبري)است،از زمان آگهي مي باشد.

جدول 1- بيشينه رواداري مايكوتوكسين‌ها در خوراك انسان

مجموع و بيشينه رواداري مايكوتوكسين

نوع ماده غذايي

بيشينه رواداريng/g

نوع مايكوتوكسين

5
30
5
1000
200

آفلاتوكسين B1
مجموع انواع آفلاتوكسين ها
اكراتوكسين
A
دي اكسي ني والنون
زيرالنون

گندم

5
30
5

آفلاتوكسينB1
مجموع انواع آفلاتوكسين ها

اكراتوكسين
A

برنج

5
30
50
200
1000

آفلاتوكسينB1
مجموع انواع آفلاتوكسين ها
اكراتوكسين
A
زيرالنون
فومانايزين

ذرت

 

 

جدول 2- بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها در خوراك دام

 

مجموع و بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها

نوع ماده غذايي

رديف

بيشينه رواداري ng/g

نوع مايكوتوكسين


 
30
10
25

 آفلاتوكسينB1  آفلاتوكسينB1
مجموع انواع
آفلاتوكسين

پودر ماهي،پودرگوشت،پودراستخوان،پودرخون،پروتئين تك سلولي(1) سبوس
برنج،سبوس گندم،سبوس ذرت،پوسته
جو،گندم،جو،مورد مصرف درخوراك:
      الف- گوسفند(2)،بز(3) وگوساله پرواري(4)
      ب -طیور(5)،گوساله(6)،بره(7)،بزغاله (8)- گوسفند،بزوگاوشيري(9)   

1


30
90
10
25

آفلاتوكسينB1
مجموع انواع آفلاتوكسين
آفلاتوكسين
B1
مجموع انواع آفلاتوكسين

كنجاله هاي سويا،تخم
پنبه،آفتابگردان،كنجد،منداب،زيتون و
سايركنجاله

دانه هاي  روغني مورد مصرف در خوراك
الف- گوسفند،بز و گوساله پرواري
ب- طيور،گوساله،بره برغاله-گوسفند،بز
و گاو شيري

2

50
200
20

آفلاتوكسينB1
مجموع انواع آفلاتوكسين
مجموع انواع آفلاتوكسين
  

ذرت مورد مصرف در خوراك:
الف- گوسفند،بزوگوساله پرواري
ب - طيور،گوساله،بره،بزغاله-
گوسفند،بزوگاوشيري

3

 

 

1 )SCP(single cell protein)                      2)Sheep                      3)Goat                      4) beef cattle

5)Poultry                                              6)Call                          7)Lamb                    8)Kid               9)Dairy cattle

 

ادامه جدول 2- بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها در خوراك دام

مجموع و بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها

نوع ماده غذايي

 

بيشينه رواداريng/g

نوع مايكوتوكسين

50
5
30

آفلاتوكسينB1
آفلاتوكسين
B1
آفلاتوكسين
B1

مكمل هاي خوراكي شامل مكمل هاي ويتاميني ومعدني مورد مصرف در خوراك:
       الف- گوسفند،بزوگوساله پرواري
       ب - گوساله،بره،بزغاله-
گوسفند،بزوگاوشيري
        ج - طيور

4

50
5000
100
10
1000
25
20
10

آفلاتوكسينB1
دي اكسي ني والنون
تي-2-توكسين
آفلاتوكسين
B1
دي اكسي ني والنون
تي-2-توكسين
آفلاتوكسين
B1
آفلاتوكسين
B1

خوراك كامل مورد مصرف در تغذيه:
الف- گوسفند،بزوگوساله پرواري

ب - گوساله،بره،بزغاله- گوسفند،بزوگاوشيري
ج – طيورتخمگذار(1)
د - طيور گوشتي(2)،مادر(3)،اجداد(4)،لاين(5) ونيمچه تخمگذار(6)

5

 

1)Laycrs                              2)Broilers                               3)Parent                                          4)Grand Parent

5)Line                                 6)Poullet

جدول شماره3- فهرست استانداردهاي ملي ايران براي پارچه

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

رديف

452

پارچه هاي آستري مخلوط با ريون- ويژگيها

1

454

پارچه هاي آستري پنبه اي رنگ شده- ويژگيها

2

572

پارچه هاي فاستوني تمام پشمي- ويژگيها

3

681

مخمل كبريتي پنبه اي- ويژگيها

4

727

حوله- ويژگيها

5

729

پارچه ترمه دستباف- ويژگيها

6

734

پارچه هاي متقال پنبه اي- ويژگيها

7

735

مخمل ريون- ويژگيها

8

876

پارچه هاي ابريشم طبيعي كلافه اي(چاپ باتيك)- ويژگيها

9

892

پارچه هاي رومبلي بافته شده- ويژگيها

10

936

انواع پارچه هاي برزنت- ويژگيها

11

1059

پارچه هاي پرده اي- ويژگيها

12

1235

پارچه هاي پنبه اي سبك(چيت،چلوار،دبيت،پاتيس)- ويژگيها

13

1241

پارچه هاي مورد مصرف در بيمارستانها

14

1363

روتختي- ويژگيها

15

1424

پارچه هاي لايي بدون بافت- ويژگيها

16

1425

پارچه هاي لايي بافته شده- ويژگيها

17

1426

پارچه هاي پنبه اي سبك(پوپلين)- ويژگيها

18

1427

پارچه هاي كدري- ويژگيها

19

1586

پارچه هاي كركي- ويژگيها

20

1587

پارچه هاي روپوشي يكنواخت مدارس(يونيفرم)- ويژگيها

21

1588

پارچه هاي مورد استفاده براي باراني- ويژگيها

22

1730

پارچه هاي تنظيف و ململ- ويژگيها

23

1731

پارچه هاي پنبه اي سبك- ويژگيهاي وال

24

1763

پارچه هاي پنبه اي سبك- ويژگيهاي ملحفه اي

25

1831

كهنه(تنظيف بهداشتي بچه)ازجنس پارچه- ويژگيها

26

1906

پارچه پالتويي افراد ارتش- ويژگيها

27

1907

پارچه هاي پشمي(اشترايشگارن)افراد ارتش- ويژگيها

28

1908

پارچه هاي پشمي(كامگارن)افراد ارتش- ويژگيها

29

1944

پارچه هاي پنبه اي- ويژگيهاي پارچه لباس كار

30

1945

پارچه هاي مورد استفاده درهتلها و رستورانها- ويژگيها

31

1946

پارچه پنبه اي- ويژگيهاي پيكه

32

1947

پارچه هاي پنبه اي- ويژگيهاي كتان

33

2187

پارچه هاي گارباردين- ويژگيها

34

2188

پارچه هاي كرپ- ويژگيها

35

2189

پارچه هاي فلانل- ويژگيها

36

2190

پارچه هاي هنديكو- ويژگيها

37

2191

پارچه هاي كانگا- ويژگيها

38

2192

پارچه هاي توئيد-ويژگيها

39

2193

پارچه هاي پشه بند- ويژگيها

40

2194

پارچه هاي جين- ويژگيها

41

2195

پارچه هاي آمپرمابل- ويژگيها

42

2257

پارچه هاي آستري ازالياف يكسره برپايه سلولزي با بافت ساتين- ويژگيها

43

2267

پارچه هاي آستري پاي پوش- ويژگيها

44

2907

ويژگيهاي پارچه پيراهني(پنبه- پلي استر)

45

2908

ويژگيهاي پارچه اوركت(پنبه پلي استر)

46

2379

ويژگيهاي پارچه فاستوني مخلوط 45% پشم و 55% پلي استر

47

2447

ويژگيهاي پارچه لباسكارپنبه اي نيروهاي مسلح

48

3061

ويژگيهاي گاززخم بندي

49

583

ويژگيهاي باند

50

2585

ويژگيهاي پارچه روبان حاشيه پتو(تار وپودي)

51

3385

ويژگيهاي پارچه مخمل تاروپودي لباسي

52

3383

ويژگيهاي پارچه ويسكوزپلي استر

53

4820

ويژگيهاي پارچه مخلوط پنبه پلي استر

54

3625

ويژگيهاي پارچه لباس كارازجنس پشم ومخلوط با سايرالياف

55

4305

ويژگيهاي نوارهاي پارچه اي مورد مصرف در پرده هاي عمودي

56

929

پارچه هاي كشباف پودي وتاري ازنخ يكسره پلي آميد معمولي(غيراسترچ) واسترچ- ويژگيها

57

992

پارچه هاي كشباف پودي و تاري ازنخ يكسره پلي استر معمولي (غيرتكسچرايز) وتكسچرايز- ويژگيها

58

3386

ويژگيهاي پارچه كشباف(بافت حلقوي) ازنخ اكريليك غيريكسره غيرپفكي

59

3511

ويژگيهاي پارچه كشباف پودي پنبه اي

60

3605

پارچه كشباف پودي پنبه پلي استر

61

4307

ويژگيهاي پارچه حلقوي بافت لوله اي مورد مصرف در ارتوپدي

62

 

جدول شماره 4- الزامات فني اساسي براي واردات انواع مواد رنگزا و رنگدانه،انواع نخ،الياف

وپارچه(غيرازاقلام مندرج در جدول شماره 3)

حدودقابل قبول

ويژگيهاي موردنظر

نام كالا

رديف

100% پلي استر
8% ± مقدار اظهار شده
برابر مقدار اظهار شده
حداقل 5/2 گرم بر دنير
حداقل 120

1- جنس
2- نمره نخ
3- تعداد فيلامنت
4- مقاومت تا حد پارگي در طول آزمونه 10 سانتيمتر
5- درصدازدياد طول تا حد پارگي

نخ پلي استرpoy

1

100% پلي استر
10% ± مقدار اظهار شده
10% ± مقدار اظهار شده
حداقل 2 گرم بر دنير
حداقل 15
20 % ± مقدار اظهار شده

1- جنس
2- ظرافت الياف
3- طول الياف
4- مقاومت ليف تا حد پارگي
5- درصد ازدياد طول تا حد پارگي
6- تعداد جعد در دسيمتر

الياف پلي استر با ظرافت بيش از 7 دنير

2

100% ويسكوز
10% ± مقدار اطهار شده
2 ميليمتر ± مقدار اظهار شده
حداقل 2/2 گرم بر دنير
حداقل 15

1- جنس
2- ظرافت الياف
3- طول الياف ( ميليمتر )
4- مقاومت ليف تا حد پارگي
5- درصد ازدياد طول تا حد پارگي

الياف ويسكوز

3

100% پشم چيده شده
4% ± مقدار اظهار شده
±5% مقدار اظهار شده
حداكثر 30
حداكثر 5/1

1- جنس
2- قطر الياف ( ميكرون )
3- چگالي خطي ( گرم در متر )
4- در صد ضريب تغييرات قطر الياف ( % cv)
5- درصد مواد گياهي

تاپس پشم با قطر بيش از 28 ميكرون

4

100% پلي اورتان
طبق اظهار
5 % ± مقدار اظهار شده

1- جنس مغزي
2- جنس روكش
3- نمره

نخ اسپاندكس ( روكش شده )

5

100% پلي اورتان
5%   ± مقدار اظهار شده

1- جنس
2- نمره

نخ اسپاندكس ( روكش نشده )

6

100% پنبه
2سانتيمتر ± مقدار اظهارشده
( 5% + ، 3%- ) مقدار اظهار شده
حداقل 100
حداقل 90
حداكثر 4

1- جنس
2- عرض پارچه ( سانتيمتر )
3- وزن متر مربع ( گرم )
4- مقاومت پارچه در جهت تار( كيلوگرم نيرو )
5- مقاومت پارچه در جهت پود ( كيلوگرم نيرو)
6- درصد آبرفتگي

پارچه جين با وزن بيش از 300 گرم در متر مربع

7

100% اكريليك
10 % ± مقدار اظهار شده
5 % ± مقدار اظهار شده
حداقل 5
حداقل 4

1- جنس
2- ظرافت الياف
3- چگالي خطي ( گرم در متر ) درصورت رنگي بودن :
4- درجه ثبات رنگ در برابر نور
5- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو

الياف اكريليك بصورت Tow

8

مخلوط پشم پلي استر
( 2 ± مقدار اظهار شده )
4% ± مقدار اظهار شده براي پشم
10% ± مقدار اظهار شده
5% ± مقدار اظهار شده
حداقل 5
حداقل 4
حداقل 4

1- جنس و درصد اختلاط الياف
2- ظرافت الياف
3- چگالي خطي ( گرم در متر ) در صورت رنگي بودن :
4- درجه ثبات رنگ در برابر نور
5- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو
6- درجه ثبات رنگ در برابر عرق بدن   

تاپس مخلوط پشم پلي استر

9

2 ± نوع و تركيب درصد اظهار شده
3 ± مقدار اظهار شده

1- جنس و درصد مواد تركيبي
2- وزن متر مربع ( گرم )

لايي مويي( تاروپودي‌ با حلقوي بافت )

10

انطباق جنس با نوع اظهار شده
انطباق حنس با نوع اظهار شده
2 سانتيمتر±   مقدار اظهار شده
5% ±   مقدار اظهار شده

1- جنس زمينه
2- جنس روكش
3- عرض پارچه ( سانتيمتر )
4- وزن متر مربع ( گرم )

پارچه هاي روكش شده

11

100% پلي آميد يا پلي استر يا ويسكوز
2% ± مقدار اظهار شده
مطابق با حداقل مقدار اظهارشده
حداقل 20% براي پلي آميد
براي پلي استر و ويسكوز مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
حداقل 8% براي پلي آميد
حداقل 2% براي ويسكوز
براي پلي استر مطابق با حداقل مقدار اظهار شده

1- جنس
2- چگالي خطي نخ تكميل شده
3- مقاومت نخ تا حد پارگي(BS)
4- درصد ازدياد طول نخ تا حد پارگي
5- ازدياد طول تحت بار معين

منسوج استخوان بندي لاستيك

12

مطابق با جنس اظهار شده
3 ± مقداراظهار شده
3 ± مقدار اظهار شده
مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
مطابق با حداقل مقدار اظهار شده
10% ± مقدار اظهار شده
0/1 ميلميتر± مقدار اظهار شده

1- جنس نخ تار و پود
2- تراكم نخ تار ( در دسيمتر )
3- تراكم نخ پود ( در دسيمتر )
4- مقاومت تا حد پارگي در جهت تار
5- مقاومت تا حد پارگي در جهت پود
6- وزن متر مربع ( گرم )
7- ضخامت منسوج ( ميليمتر )

منسوج شيفر

13

طبق اظهار ( درصورت تركيبي بودن جنس ، 2 ± درصد اظهار شده )
3% ± مقدار اظهار شده
3% ± مقدار اظهار شده
حداكثر 2
حداقل 5
حداقل 4
حداقل 4
حداقل 4
حداقل 4

1- جنس
2- وزن متر مربع ( گرم )
3- عرض پارچه ( سانتيمتر )
4- درصد آبرفتگي
5- ثبات رنگ در برابر نور
6- ثبات رنگ در برابر شستشو
7- ثبات رنگ در برابر عرق بدن
8- درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك
9- درجه لكه گذاري در برابر مالش مرطوب

انواع پارچه بجز پارچه هايي كه در فهرست ضميمه با ذكر شماره و عنوان استاندارد آمده است

14

100% اكريليك
10% ± مقدار اظهار شده
2 ميليمتر± مقدار اظهار شده
حداقل 2 گرم بر دنير
حداقل 20
حداقل 20
حداقل 5
حداقل 4

1- جنس
2- ظرافت الياف
3- طول الياف ( ميليمتر)
4- مقاومت الياف تا حد پارگي
5- درصد ازدياد طول تا حد پارگي
6- تعداد جعد در دسيمتر
7- درجه ثبات رنگ در برابر نور
8- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو

الياف اكريليك با ظرافت كمتر از 7 دنير

15

اين دسته از مواد در اثر احياء نيايد تركيبات ممنوعه مندرج در جدول پيوست تحت عنوان MAKIIIA1,A2 را آزاد .نمايد
مطابق با شماره اظهار شده
مطابق با كاتالوگ ارائه شده باشد
0/5 – مقدار اظهار شده در كاتالوگ
0/5 – مقدار اظهار شده در كاتالوگ
0/5 – مقدار اظهار شده در كاتالوگ
0/5 – مقدار اظهار شده در كاتالوگ

1- نوع ساختمان شيميايي
( رنگدانه ها بصورت خمير يا مستربچ )
2- ذكر شماره Color index در مورد كليه مواد رنگزاو رنگدانه هاي نساجي ( براي مواد رنگزاو رنگدانه هاي نساجي كه بصورت مخلوط تهيه شده اند ذكر عبارت Mix الزامي است )
3- فام رنگ
4- درجه ثبات رنگ در برابر نور
5- درجه ثبات رنگ در برابر شستشو
6-     درجه لكه گذاري در برابر مالش خشك
7- درجه لكه گذاري در

برابر مالش مرطوب   

مواد رنگزاو رنگدانه نساجي

16

 تائيد اين  امر توسط شركتهاي بازرسي كننده معتبر و مورد قبول موسسه  با صدور گواهينامه انجام ميشود.

پيوست رديف 16- جدول شماره 4

 فهرست تركيبات ممنوعه MAK IIIA1­, A2  

ليست MAK

شماره CAS

آمين هاي آروماتيك

MAK III A1

91-59-8

2-naphthylamine

MAK III A1

91-67-1

4-aminodiphenyi

MAK III A1

95-69-2

4-chloro-o-toluidine

MAK III A1

92-87-5

benzidine

MAK III A2

137-17-7

2,4,5- trimethylaniline

MAK III A2

615-05-

2,4-diaminoanisol

MAK III A2

95-80-7

2,4- toluylendiamine

MAK III A2

99-55-7

2-amino-4-nitrotoluene

MAK III A2

91-94-1

3,3- dichlorobenzidine

MAK III A2

119-90-4

( 3,3- dianisidine)

MAK III A2

828-88-0

3,3- dimethyl – 4,4- diaminodiphenylmethane

MAK III A2

119-93-7

3,3- dimethylbenzidine   O- tolidine)

MAK III A2

101-77-9

4,4- diaminodiphenylmethane

MAK III A2

101-14-4

4,4- methylene bis- (2- chloraniline)

MAK III A2

101-80-4

4,4- oxydianiline

MAK III A2

139-65-1

4,4- thiodianiline

MAK III A2

97-56-3

o – aminoazotoluene

MAK III A2

95-53-3

o – toluidine

MAK III A2

106-47-8

p- chloroaniline

MAK III A2

120-71-8

p- cresidine

جدول 5

الزامات فني اساسي براي واردات رنگ هاي سراميكي

رنگ هاي  سراميكي و معدني مورد استفاده در ظروف چيني

کمتر از PPM  سرب    

کمتر از 0.5 PPM كادميوم

صفحات مرتبط:

 

مرکز تجارت ایران معرفی خریداران - فروشندگان - تجار اصناف مختلف- وارد کنندگان و صادرکنندگان انواع کالاهای تجاری

مرکز تجارت ایران معرفی خریداران - فروشندگان - تجار اصناف مختلف- وارد کنندگان و صادرکنندگان انواع کالاهای تجاری

مرکز تجارت ایران معرفی خریداران - فروشندگان - تجار اصناف مختلف- وارد کنندگان و صادرکنندگان انواع کالاهای تجاری

 
 
 
 
 طراحي وب سايت:غیاثی - اوحدی ©          epouchy  2006